Polis Bregas

Polis Bregas

Polis Bre­gas — Sveikai gyventi. Senai, labai senai buvau skaičiusi šią knygą, tikri­au­siai kažkokiu tik­slu, kažko ieško­jau(?) Bet per­skaičiau ir pamiršau. Taip jau atsi­tiko, kad ši knyga vėl atsidūrė ant stalo. Nuostabi knyga. Bent jau tam tikrame žmogaus etape, ši knyga turėtų tapti žmogaus gyven­imo etapu. Reikia kiekvienam paskaityti, pri­taikyti sau ir gyventi sveikiau, laimingiau.

 

Įvedus autorių į paieškos sis­temą, gal­ima rasti ir šios kny­gos elek­tron­inį vari­antą, pas­tarąjį turiu ir aš, galiu dal­in­tis, tik tarkite žodį.

2 Comments

  • niekad.eu commented on 2013-09-19

    Sveiki, ne, šiame tin­klapyje kny­gos nepar­duo­damos. Bet kaip minė­jau, inter­nete gal­ima rasti kny­gos el. vari­antą. Sekmės.

  • Polis Bregas commented on 2013-09-18

    Labas, ar si knyga parduodama?

Parašykite atsakymą

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>